Đề tài Tâm lý học thần kinh

(Bản scan) Tâm lý học thần kinh là một chuyên ngành độc lập của tâm lý, được xây dựng trên cơ sở tri thức liên ngành các khoa học về não (nẻuoscience) giữa y học (bộ môn phẫu thuật thần kinh nội thần kinh) tâm lý học và sinh học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC