Đề tài Tăng khả năng cạnh tranh của công ty bảo hiểm Hà nội bằng chính sách marketing

Hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt nam ngày càng trở nên sôi động. Điều đó là tất yếu sau sự ra đời của Nghị định 100/CP của Chính Phủ vào năm 1993. Ngày càng có nhiều công ty bảo hiểm ra đời sẽ xâm nhập vào thị trường bảo hiểm Việt Nam. Thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ ngày càng bị chia thành các phần nhỏ hơn, trước tình hình đó, mỗi công ty bảo hiểm tự nhận thức được là họ cần phải có chiến lược cạnh tranh hiệu quả cho bản thân họ. Vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay, là chiến lược Marketing để tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Nó giúp các công ty trong tiếp cận, khai thác và phát triển thị trường. Ngoài ra Marketing còn đưa ra nhiều giải pháp quan trọng cho chiến lược cạnh tranh của công ty. Thế nhưng ở Việt Nam, có thể còn một số công ty chưa chú trọng triệt để việc nghiên cứu và áp dụng triệt để Marketing vào kinh doanh. Như vậy đứng trước hoàn cảnh thị trường bảo hiểm cạnh tranh gay gắt, các công ty bảo hiểm cần phải sử dụng triệt để công cụ Marketing. Thực tế rằng, càng nhiều công ty bảo hiểm ra đời thì tình hình cạnh ttranh sẽ càng khắc nghiệt và Bảo Việt với tư cách là một tập đoàn bảo hiẻm Quốc gia một Tổng Công ty được Nhà nước xếp hạng đặc biệt sẽ là mục tiêu cạnh tranh của các doanh nghiệp khác. Bảo Việt trong thời gian vừa qua nắm phần lớn thị trường, nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập thì vấn đề cạnh tranh của thị trường bảo hiểm ngày càng trở nên sôi động. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài: “Tăng khả năng cạnh tranh của công ty bảo hiểm Hà nội bằng chính sách marketing”. Trong phạm vi của đề tài, bài viết không có tham vọng trình bày hết mọi khía cạnh của bảo hiểm thương mại và Marketing trong bảo hiểm, mà chỉ xin tập trung trình bày một số nét về bảo hiểm thương mại và chính sách Marketing-Mix trong bảo hiểm. Đồng thời với các nội dung trên, tôi xin được trình bày về công ty bảo hiểm Hà nội trong việc tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Với các nội dung trên, kết cấu của đề tài bao gồm: Phần I: Lý luận chung Phần II: Thực trạng triển khai chính sách Marketing để tăng khả năng cạnh tranh của công ty bảo hiểm Hà nội. Phần III: Một số kiến nghị về chính sách Marketing để tăng khả năng cạnh tranh của công ty bảo hiểm Hà nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC