Đề tài Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu

Ưu điểm của mạng máy tính đã được thể hiện khá rõ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đó chính là sự trao đổi, chia sẻ, lưu trữ và bảo vệ thông tin. Bên cạnh nền tảng mạng máy tính hữu tuyến, mạng máy tính không dây ngay từ khi ra đời đã thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật về độ linh hoạt, tính giản đơn, khả năng tiện dụng. Trước đây, do chi phí còn cao nên mạng không dây còn chưa phổ biến, ngày nay khi mà giá thành thiết bị phần cứng ngày một hạ, khả năng xử lý ngày càng tăng thì mạng không dây đã được triển khai rộng rãi, ở một số nơi đã thay thế được mạng máy tính có dây khó triển khai. Do đặc điểm trao đổi thông tin trong không gian truyền sóng nên khả năng truyền dữ liệu trong mạng không dây phải là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy có thể nói việc truyền dữ liệu không dây được gửi đi và để nơi nhận nhận chính xác dữ liệu đã gửi là một yêu cầu cơ bản của mạng máy tính không dây. Chính vì vậy em đã quyết định chọn đề tài “Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phƣơng pháp mã hóa dữ liệu” làm đề tài tốt nghiệp, với mong muốn có thể tìm hiểu, nghiên cứu, hiểu biết thêm đề tài này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC