Đề tài -Tập đoàn Samsung và các chiến lược áp dụng

Tập đoàn Samsung được thành lập năm 1938 Trụ sở chính: Seocho Samsung - thị trấn trong Thành Phố Seoul, Hàn Quốc Website: www.samsung.com Người sáng lập: Lee Byung-chul

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC