Đề tài Thẩm định và đề xuất đầu tư dự án

Do nhu cầu hiện nay thiếu sự cân bằng các nguồn lương thực giữa các tỉnh ñồng bằng và thành thị, thành thị thì thiếu gạo còn các tỉnh như :An Giang, Cần Thơ , Tiền Giang thì thừa gạo, nhưng thiếu :phân bón, vật tư khác vì vậy nên chúng tôi quyết ñịnh thành lập công ty .Hiện nay, công ty có quen biết một số khách hàng như: Cty TNHH BÌnh Tây, Tổng cty lương thực Miền Nam, Cty lương thực Tiền Giang, Cty bột mì Bình ðông, DNTN Hòang Dung 2 . o Thị trường vận tải chủ yếu của ñơn vị từ Tp.HCM ñi các tỉnh Miền Tây và ngược lại: − Cảng Sài Gòn -An Giang-Cảng Sài gòn: 08 ngày/ chuyến; − Cảng Sài Gòn -Cần Thơ - Cảng SG: 08 ngày/chuyến; − Cảng Sài Gòn -Tiền Giang- Cảng SG: 07ngày/chuyến; − Cảng Sài Gòn -Long An- Cảng SG: 05 ngày/chuyến; − Cảng Sài Gòn -Bến Tre- Cảng SG: 06 ngày/ chuyến

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC