Đề tài -Tham dự hội chợ thương mại quốc tế FrankFURT của hàng thủ Công Mỹ Nghệ

Hội chợ đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ Tendence Lifestyle, tổ chức bởi Trung tâm Triển lãm Messe Frankfurt tại thành phố Frankfurt (Đức), một trong ba trung tâm tổ chức hội chợ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC