Đề tài Thay thế phân bón hóa học N bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu để tăng thu nhập cho nông dân và bảo vệ môi trường

Nghiên cứu vềchếphẩm cố định đạm cho cây họ đậu đã được thực hiện từnhững năm 1980 tại Trường Đại học Hà nội, Viện Nông hoá Thổnhưỡng SFI (VASI), và ởMiền Nam là Trường Đại học Cần Thơ(CTU), IAS và OPI (nay đổi tên là IOOP). Một cách tổng quát, mục tiêu nghiên cứu là lựa chọn các chủng, sản xuất nhỏvà thực hiện các thí nghiệm đồng ruộng đánh giá hiệu quảcủa chếphẩm. Mỗi viện tập trung nghiên cứu ởcác vùng nhất định và nhóm cây trồng khác nhau, ví dụnhưCTU tại Đồng bằng Sông Mekong với cây đậu tương, IAS tại vùng Đông Nambộvới lạc, OPI đối với lạc và đậu tương tại vùng Duyên hải Nam Trung bộvà vùng Cao Nguyên. Các chủng đềxuất cho sản xuất chưa được nghiên cứu lựa chọn cho qui mô quốc gia và các kết quảnghiên cứu vềcông nghệsản xuất chưa được chia sẽgiữa các viện nghiên cứu. Do đó, ngay cảcó lịch sửnghiên cứu và sản xuất nhưng tại Việt nam nhưng cho đến nay chếphẩm vi khuẩn nốt sần vẫn chưa có mặt trên thịtrường và nông dân ởmúc độrộng lớn không hiểu biết gì vềtiềm năng lợi ích của chúng. Thay vào d8ó, nông dân sửdụng phân bón N hoá học đắt tiền cho cây họ đậu của họ. Trong phần báo cáo này đánh giá các chủng quí hiếm quốc tếtại các vùng trồng cây họ đậu trong nước và so sánh chúng với các chủng quốc gia (Việt nam) . Các chủng địa phương và nhập có nguồn gốc từcác viện nghiên cứu Việt nam, từNifTAL (USA), ALIRU (Australia), DOA (Thailand), Hàn quốc và Achentina. Một sốcác chủng này hiện đang sửdụng sản xuất thương mại chế phẩm nhưlà chủng CB1809 (đậu tương) và NC92 (đậu phộng) tại Úc. Chúng tôi thực hiện hai bộthí nghiệm: thí nghiệm trong chậu và thí nghiệm ngoài đồng ruộng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC