Đề tài Thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam: Triển vọng và dự báo

Ngành thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng đối với Việt Nam. Với sự ưu đãi của tự nhiên là đường bờ biển dài 3260 km cùng nhiều kênh, rạch, sông ngòi;thủy sản đã và đang trở thành một ngành đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao cho đất nước.Để hiểu rõ hơn về những bước phát triển của ngành thủy sản trong thời gian qua, về thị trường xuất khẩu thủy sản cũng như tiềm năng lớn của thị trường này nhóm em đã quyết định chọn đề tài ”Thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam – triển vọng và dự báo”.Thông qua nghiên cứu này nhóm mong muốn sẽ tìm ra được những nhân tố tác động mạnh tới việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đồng thời có thể đưa ra được những biện pháp nhằm thúc đẩy thị trường xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới. Kết cấu đề tài: Chương I: Tổng quan về thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam Chương II: Thực trạng thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam Chương III: Giải pháp thúc đẩy thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC