Đề tài Thiết kế công tắc tơ điện một chiều

Hiện nay với sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp nông nghiệp nên việc sử dụng sản phẩm khoa học, kỹ thuật là rất quan trọng . Chính nhờ sự ứng dụng đó mà thúc đẩy nền kinh tế cho mỗi quốc gia và trên toàn thế giới, đồng thời chúng cũng góp phần không nhỏ vào việc tăng năng suất lao động, phục vụ đời sống sinh hoạt hành ngày của con người, không nhưng thế chúng còn thay thế và làm việc ở những môi trường không có lợi cho con người và việc làm với tính chính xác cao. Với việc ưu điểm như vậy nên việc sử dụng khí cụ điện trong các nghành tăng lên không ngừng. Mặt khác, các khí cụ điện ngày càng được cải tiến và hoàn thiện, đồng thời việc nhiên cứu, chế tạo ra những khí cụ điện là rất cần thiết cho mỗi sinh viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC