Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho nhà má y nhựa Tiến Tân

Điện năng đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con người chúng ta. Chính vì những ưu điểm vượt trội của nó so với các nguồân năng lượng khác (như: dễchuyển thành các dạng năng lượng khác, dễtruyền tải đi xa, hiệu suất cao ) mà ngày nay điện năng được sửdụng hết sức rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từcông nghiệp, dịch vụ, Cho đến phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình. Có thểû nói rằng ngày nay không một quốc gia nào trên thếgiới không sản xuất và tiêu thụ điện năng, và trong tương lai thì nhu cầu của con người vềnguồn năng lượng đặc biệt này sẽvẫn tiếp tục tăng cao. Trong những năm gần đây, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội. Sốlượng các nhà máy công nghiệp, các hoạt động thương mại, dịch vụ, gia tăng nhanh chóng, dẫn đến sản lượng điện sản xuất và tiêu dùng ở nước ta tăng lên đáng kểvà dựbáo sẽtiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Do đó mà hiện nay chúng ta đang rất cần đội ngũnhững người am hiểu về điện đểlàm công tác thiết kếcũng nhưvận hành, cải tạo và sửa chữa lưới điện nói chung, trong đó có khâu thiết kếhệthống cung cấp điện. Cùng vơí xu thếhội nhập quốc tếhiện nay là vịêc mởrộng quan hệquốc tế, ngày càng có thêm nhiều nhà đâu tưnước ngồi đến với chúng ta. Do vậy mà vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải thiết kếcác hệthống cung cấp điện một cách có bài bản và đúng quy cách, phù hợp với các tiêu chuẫn kỹthuật hiện hành. Có nhưthếthì chúng ta mới co thểtheo kịp với trinh độcủa các nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC