Đề tài Thiết kế dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha Roto lồng sóc

Dây quấn phần ứng có nhiệm vụcảm ứng được một sức điện động nhất định .Khi có chuyển động tương đối với từtrường khe hở. Dây quấn phần ứng của máy điện xoay chiều bao gồm dây quán Statovà dây quấn Roto. Cũng giống nhưdây quấn của máy điện một chiều, dây quấn phần ứng của máy điện xoay chiều gồm nhiều phần tửnối với nhau theo một quy luật nào đó. Phần tử ở đây cũng chính là bối dây và được đặt vào trong các rãnh phần ứng. Bối dây có thểchỉlà một vòng dây (gọi là dây quấn kiểu thanh dẫn, bối dây thường chếtạo dạng 1/2 phần tửvà tiết diện thường lớn), cũng có thểnhiều vòng dây (tiết diện dây nhỏvà gọi là dây quấn kiểu ống dây). Sốvòng dây của mỗi bối, sốbối dây của mỗi pha và cách nối phụthuộc vào công suất, điện áp, tốc độ, điều kiện làm việc của máy và quá trình tính toán điện từ. Yêu cầu chính đối với dây quấn động cơkhông đồng bộRoto lồng sóc nhưsau : 1) Điện áp của ba pha bằng nhau. Trong dây quấn ba pha, điện áp ba pha lệch nhau 120° góc độ điện. 2) Điện trởvà điện kháng của các mạch song song và của ba pha bằng nhau. 3) Có thể đấu thành các mạch song song một cách dễdàng khi cần thiết. Đồán tốt nghiệp 2 4) Dùng vật liệu dây dẫn điện ít nhất, phần đầu nối càng ngắn càng tốt để thu gắn chiều dài của máy và đỡtốn vật liệu. 5) Dễchếtạo và sửa chữa. 6) Cách điện gữa các vòng dây, các pha và với đất ít tốn kém và chắc chắn . 7) Kết cấu chắc chắn, có thểchịu được ứng lực cơkhi máy bịngắn mạch đột ngột hay khi khởi động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC