Đề tài Thiết kế điều khiển hệ thống rơle thông qua cổng LPT1

1. Tính cấp thiết của đề tài: Hiện nay ghép nối máy tính với các thiết bị chức năng để tạo các ứng dụng hữu ích là công việc được nhiều người nghiên cứu, và là công cụ học tập, giảng dạy rất phù hợp. Đề tài này được thiết kế nhằm giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng máy tính và cổng LPT1 vào công việc điều khiển tự động, để mở rộng khả năng sử dụng các thiết bị, phương tiện được điều khiển một cách linh hoạt hơn. 2. Phương pháp nghiên cứu của đề tài: - Tìm hiểu mạch điện ghép nối với máy tính thông qua cổng máy tính LPT1. - Tìm hiểu các thông số điện và một số đặc điểm đặc trưng của cổng LPT1 có những thuận tiện, khó khăn gì đối với việc ghép nối máy tính với thiết bị khác. - Tìm hiểu một số phương pháp lập trình điều khiển cổng LPT1. 3. Nội dung của đề tài 3.1. Tổng quan về cổng máy in LPT1: Đây là cổng ghép nối với máy in (còn gọi là giao diện Centronics). Nó nối máy tính và máy in thông qua một ổ cắm 25 chân (có 8 đường dữ liệu, 8 đất, 4 lối ra dẫn tín hiệu điều khiển từ máy tính, 5 lối vào thông báo trạng thái của thiết bị được điều khiển). Việc liên lạc và điều khiển cổng LPT1 được thực hiện thông qua các thanh ghi có địa chỉ cơ bản là 0x378, đây chính là địa chỉ cơ bản của thanh ghi thứ nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC