Đề tài Thiết kế, lắp đặt và khai thác mô hình động cơ phun xăng và đánh lửa bằng hộp ECU Nissan

Các cảm biến trên động cơ và chân giắc của nó: 1. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát 2. Cảm biến lưu lượng khí nạp kiểu dây nhiệt 3. Cảm biến ô xy có bộ sấy 4. Cảm biến vị trí cánh bướm ga 5. Cảm biến kích nổ 6. Cảm biến vị trí trục cam 7. Cảm biến vị trí trục khuỷu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC