Đề tài Thiết kế mạng điện cho phân xưởng

Nhà máy đồng hồ đo chính xác được xây dựng với nhiệm vụsản xuất các loạiđồng hồ đo phục vụcho việc đo đếm , kiểm định chất lượng các loại hàng hóa trong nước và xuất khẩu;đó là yếu tốquyết định đến chất lượng sản phẩm. Trong bất kì ngành nào , lĩnh vực nào cũng cần có các thiết bị đo đếm. Chất lượng sản phẩm được quyết định bởi thiết bị đo đếm , trong đó sựtồn tại và phát triển phụthuộc vào chất lượng sản phẩm.Vì vậy việc xây dựng nhà máy đồng hồ đo chính xác là thiết yếu và tiên phong cho sựnghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Từyêu cầu thực tế,nhà máy được xây dựng với qui mô gồm 10 phân xưởng và bộphận khác nhau. Đặc điểm vềphân bốphụtải Nhà máy là đơn vịtiêu thụcó công suất lớn , được xây dưng trên diện tích 150000m .Nguồn điện cấp cho nhà máy đườc lấy từtrạm biến áp trung gian 110/10(KV) cách nhà máy 2,5 km. Thời gian sửdụng công suất cực đại là . Do tầm quan trọng của phụtải ta xếp nhà máy vào đơn vịcần được cấp điện liên tục và an toàn . Trong nhà máy có Phòng thiết kế, Phòng thí nghiệm trung tâm và Phòng thực nghiệm được xếp vào đơn vịloại 3 , khi cần thiết có thể cắt điện được Nội dung của đồán bao gồm 5 phần: + Xác định phụtải tính toán + Thiết kếmạng cao áp nhà máy + Thiết kếmạng hạáp phân xưởng sửa chữa cơkhí + Thiết kếchiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa cơkhí + Thiết kếtính toán bù công suất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC