Đề tài Thiết kế mạng lưới thu gom và khu liên hợp xử lý chất thải rắn

Công nghệ Hydromex nhằm xử lý rác đô thị thành các sản phẩm phục vụ xây dựng, làm vật liệu năng lượng và sản phẩm nông nghiệp hữu ích. Bản chất của công nghệ Hydromex là nghiền nhỏ rác sau đó polyme hóa và sử dụng áp lực lớn để ép nén, định hình các sản phẩm. Công nghệ của Hydromex có những ưu nhược điểm sau: - Công nghệ tương đối đơn giản, chi phí đầu tư không lớn. - Xử lý được cả chất thải rắn và lỏng. - Trạm xử lý có thể di chuyển hoặc cố định. - Rác sau khi xử lý là bán thành phẩm hoặc là sản phẩm đem lại lợi ích kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC