Đề tài Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện 1

Điện năng là nguồn năng lượng không thểthiếu được của đời sống xã hội ngày nay , điện đến từng nhà, từng cơquan, từng xí nghiệp, từthành phố đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng sâu vùng xa. Có thểnói điện năng luôn sát cánh cùng với công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, bảo vệtổquốc. Giữmột vai trò quan trọng nhưvậy nên nghành điện cần phải được sự quan tâm ưu đãi, đầu tưcủa nhà nước : Đó là đầu tưvềchất xám, đầu tưvềtài chính đầu tưvềnhân lực v.v. Hiểu rõ thực trạng nhưvậy, chúng em những sinh viên nghành Hệ Thống Điện đã và đang tích luỹnhững kiến thức cơbản trong quá trình học tập tại nhà trường, đấy chính là nền tảng là cơsở đểlàm việc, công tác khi trở thành kĩsưsau này. Đồán tốt nghiệp là một trong những nội dung quan trọng mà sinh viên cần phải hoàn thành tốt, nó giúp sinh viên cũng cốlại những kiến thức đã học. Với đềtài : Thiết kếphần điện nhà máy nhiệt điện, bản đồán của em đã được hoàn thành đúng thời hạn và khối lượng . Trong quá trình thực hiện đồán em cũng đã cốgắng tham khảo nhiều tài liệu, vận dụng những kiến thức đã học nhưng do nhiều điều kiện khác nhau mà bản đồán của em chắc chắn còn gặp những sai sót. Nên em rất mong được sựgóp ý chỉbảo của các thầy cô đểbản đồán của em được đầy đủhơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC