Đề tài Thiết kế qui trình công nghệ gia công vỏ hộp số F10

Hiện nay khoa học kĩ thuật đang phát triển với một tốc độ vũ bão, mang lại những lợi ích to lớn cho con người về tất cả các lĩnh vực: tinh thần và vật chất.Để nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, để hoà nhập vàosự phát triển chung củacác nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra mục tiêu trong nhưng năm tới là: ”Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước”. Muốn thực hiện “công nghiệp hoá-hiện đại hoá” thì một trong những nghành cần quan tâm và phát triển mạnh mẽ đó là: cơ khí chế tạo, vì cơ khí chế tạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị, công cụ cho mọi nghành kinh tế quốc dân. Như vậy, đây là một thực tế khách quan, để tránh tụt hậu về kiến thức thì yêu cầu người kĩ sư và cán bộ kĩ thuật viên phải nắm vững kiến thức cơ bản, trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, vận dụng sán tao những kiến thức đã học thiết lập qui trình công nghệ hợp lí, tối ưu nhất đưa vào sản xuất nhằm tăng năng xuất, hạ giá thành sản phẩm, đạt chât lượng cao. Kết thúc môn học công nghệ chế tạo máy, em được nhận đề tài: "Thiết kế qui trình công nghệ gia công vỏ hộp số F10". Sau thời gian làm đồ án , được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo : Hoàng Tiến Dũng. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn công nghệ chế tạo máy đã tạo mọi điều kiện cung cấp tài liệu, những ‎ kiến đóng góp quí báu , cùng với sự nỗ lực của bản thân đến nay đồ án cùa em đã hoàn thành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC