Đề tài Thiết kế thiết bị đun nóng dung dịch Nh4No3 nằng hơi nước bão hòa

(Bản scan) Thiết kế thiết bị đun nóng dung dịch Nh4 No3 nằng hơi nước bão hòa Bài tập môn quá trình thiết bị trong cong ngheejhoas chất và thực phẩm là cơ hội tốt cho sinh viên ngành kĩ thuật Hóa học nắm vững những kiến thức đã học, tiếp cận với thức tế thông qua quá trình lựa chọn qui trình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC