Đề tài Thiết kế trang bị động lực

THIẾT KẾ CHÂN VỊT CHỌN MÁY I.1. Tính các thông số cơ bản: Bài toán cần giả quyết ở đây là thết kế chân vịt để chọn máy có công suất phù hợp cho con tàu nhằm đảm bảo tốc độ cho trước ,khi thiết kế chân vịt cần xác định các yếu tố sau: I.1.1. Số lượng trục chân vịt: Tàu thiết kế có mộ hệ trục, được dẫn động bằng một động cơ chính. I.1.2. Chiều quay chân vịt: Do tàu có một chân vịt do đó chiều quay không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả làm việc của chân vịt. Chọn chiều quay của chân vịt: cùng chiều kim đồng hồ nhìn từ mặt ngoài vào. I.1.3. Đường kính chân vịt: Tính sơ bộ đường kính chân vịt: Dsb = 0.7T = 0.7*5.4 = 3.78 m.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC