Đề tài Thiết kế tuyến VTHKCC bằng xe buýt "Bến xe Nước Ngầm - Đức Giang"

(Bản scan) Trong cơ cấu vận tải của thành phố Hà Nội hiện nay thì vận tải cá nhân đang chiếm ưu thế còn VTHKCC chỉ mới đáp ứng được 1 phần nào đó nhu cầu đi lại của người dân đô thị. Mặc dù trong thời gian gần đây VTHKCC đã có những bước phát triển đáng kể và nó đang dần đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống vận tải ở Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC