Đề tài Thiết kế ứng dụng quản lí vận chuyển hàng hóa cho Công Ty TNHH Phần Mềm BSM trên Mobile

Hiện nay, sự phát triển của Công nghệ Thông tin ở nước ta đang bước vào thời kì mới với việc triển khai rộng rãi các ứng dụng tin học cho các tổchức và xã hội. Không ai còn nghi ngờ gì về vai trò của Công nghệ Thông tin trong đời sống, trong khoa học kỹ thuật, kinh doanh, cũng như trong mọi mặt của xã hội, ngay cảđối với một cá nhân. Công nghệ Thông tin đang từng bước đi vào cuộc sống của chúng ta như một người bạn đồng hành, nó có vai trò rất lớn trong sự phát triển của đất nước và trong đời sống của con người. Và sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn một ứng dụng nhỏ của công nghệ thông tin vào trong cuộc sống: Để giảm thời gian, chi phí và lưu trữ trên giấy tờ trong việc quản lý nhân viên tại Công Ty và để giúp các bạn hiểu hơn về nền tảng ngôn ngữ Android OS kết nối với cơ sở dữ liệu web nên tôi đã chọn đề tài : “Thiết kế ứng dụng quản lí vận chuyển hàng hóa cho Công Ty TNHH Phần Mềm BSM trên Mobile” dựa trên nền công cụ lập rìnhAndroid Studio. Android Studio là một phiên bản của bộ công cụ lập trình, cho phép người dùng tiếp cận nhanh cách thức lập trình trên môi trường Android. Những ai đã từng quen thuộc với AndroidOS thì tìm thấy những tính năng trợ giúp mới và các công cụ lập trình hiệu quả. Người dùng mới làm quen với Android Studio cũng có thể làm chủđược một cách dễ dàng. Nhằm giảm thời gian và nhằm làm giảm nhẹ sức lao động thủ công, giúp chúng ta thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác hơn, làm giảm bớt được việc lưu trữ thông tin giấy tờ, tra cứu và tìm kiếm quản lí thông tin nhân viên trong doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC