Đề tài Thiết kế và chế tạo robot dò đường tự động sử dụng cảm biến thu phát hồng ngoại

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, thì robot đã trở thành một trong những ứng dụng quan trọng trong cuộc sống. Robot đã dần dần thay thế con người làm những công việc từ đơn giản đến những việc đòi hỏi sự chính xác cao. Tầm quan trọng của robot đối với cuộc sống của loài người và khả năng chinh phục thiên nhiên đã dẫn tới sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ này. Chính bởi những ứng dụng rộng rãi đó và sự phát triển đồng thời để tiếp cận với những kiến thức ban đầu về robot nên nhóm đã lựa chọn đề tài là “ thiết kế và chế tạo robot dò đường tự động sử dụng led cảm biến thu phát hồng ngoại “.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC