Đề tài Thiết kế và thi công anten yagi

Bất cứ một hệ thống vô tuyến nào cũng phải sử dụng anten để phát hoặc thu tín hiệu. Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta dễdàng bắt gặp rất nhiều các hệ thống anten như: hệthống anten dùng cho truyền hình mặt đất, vệtinh, các BTS dùng cho các mạng điện thoại di dộng. Hay những vật dụng cầm tay nhưbộ đàm, điện thoại di động, radio cũng đều sửdụng anten. Qua việc nghiên cứu vềlý thuyết và kỹthuật anten sẽgiúp ta nắm được các cơsởlý thuyết anten, nguyên lý làm việc và cơsởtính toán, phương pháp đo các tham sốcơbản của các loại anten thường dùng. Đó là lý do người thực hiện chọn đềtài “ Thiết kếvà thi công anten Yagi”. Mục đích của đềtài là tìm hiểu vềlý thuyết anten, phương pháp tính và thiết kếanten Yagi thu được các kênh BTV1, BTV2 của đài truyền hình Bình Dương. Nhưthế, giới hạn của đềtài chỉtrong phạm vi hẹp là nghiên cứu anten Yagi và các phần lý thuyết có liên quan. Tuy nhiên đây là cơsởrất quan trọng đểcó thểtiếp tục nghiên cứu và phát triển kỹthuật anten.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC