Đề tài Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain

Theo ước tính củaTổ chức ung thư Liên hợp quốc, vào năm 2030 có khoảng 13,2 triệu người chết do ung thư. Hiệp hội nghiên cứu ung thư quốc tế - IARC cũng cho biết, khoảng 21,4 triệu người mắc ung thư mới sẽ được phát hiện vào năm 2030

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC