Đề tài Thông tin bất cân xứng trên thị trường chứng khoán TP HCM

Xuất phát từ tình hình biến động của thị trường chứng khoán TP.HCM trong thời gian qua và để đánh giá được hiệu quả đầu tư trên thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư, một trong những yếu tố chính làm cho tình hình thị trường chứng khoán biến động và ảnh hưởng chính đến hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư là vấn đề thông tin bất cân xứng về công ty niêm yết trên thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC