Đề tài Thuận lợi và khó khăn để phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

- Phía tây giáp Campuchia. - Phía nam giáp vịnh Thái Lan. - Phía bắc giáp vùng kinh tế Đông Nam Bộ. - Phía đông giáp biển Đông - Diện tích: 40.572,0 km² chiếm 12,1% diện tích cả nước - Dân số: 17.478,9 người (Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2013)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC