Đề tài Thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (Vietcombank Hà nội)

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (Vietcombank Hà nội) được thành lập ngày 01/03/1985 theo Quyết định số 177/ NH.QĐ của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Hà nội đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vị trí quan trọng của mình, trở thành một trong những chi nhánh hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Ngoại thương Việt nam và có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà nội. Những ngày đầu thành lập, chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội có trụ sở tại số nhà 31 phố Ngô Thì Nhậm. Cơ sở vật chất ban đầu của Ngân hàng rất thiếu thốn, chật chội, trang thiết bị lạc hậu. đội ngũ cán bộ nhân viên lúc đó được điều chuyển từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam từ một chi nhánh ngân hàng khác. Được thành lập với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế đối ngoại của Thủ đô, giai đoạn này, chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội được phân công phục vụ một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương du lịch và hoạt động của một số tổ chức quốc tế tại Hà nội và trong nước. Với số lượng khách hàng ban đầu rất khiêm tốn, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể cán bộ lãnh đạo và nhân viên chi nhánh đã cố gắng khắc phục khó khăn và phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Từ những năm 1986- 1987, nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế tậo trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trước yêu vầu đổi mới cấp bách đặt ra đối với hoạt động ngân hàng, để theo kịp Ngân hàng Ngoại thương Hà nội đã nhanh chóng chuyển đổi để thích nghi với những điều kiện kinh doanh mới. Thời gian đầu chuyển đổi, cán bộ nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội đã gặp không ít khó khăn bỡ ngỡ, lo lắng trước cơ chế mới. Toàn thể cán bộ nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội đẫ nỗ lực làm việc vượt qua khó khăn, chủ động tìm kiếm khách hàng, nghiên cứu cách thức kinh doanh, tổ chức hoạt động thanh toán và đáp ứng nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC