Đề tài Thực tập tại công ty cổ phần lilama 10

Ngày nay với sụ phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, của nền kỹ thuật sản xuất tiên tiến và hiện đại. Đối với doanh nghiệp, một trong những tế bào của nền kinh tế thì việc cạnh tranh trên thương trường là vô cùng khó khăn và khốc liệt. Bởi lẽ để có thể đứng vững. Trong nền kinh tế đa thành phần như nước ta hiện nay muốn có thể đứng vững và phát triển thì bất kỳ doanh nghiệp náo cũng phải xây dựng được sức mạnh tài chính, phát huy được nội lực, nâng cao khả năng và kỹ năng tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ở VIỆT NAM trong những năm gần đây trước sự đổi mới của nền kinh tế đất nước, các doanh nghiệp nhà nước các doanh nghiệp nhà nước phát triển theo hình thức cổ phần hoá là xu hướng tất yếu và là động lực để các doanh nghiệp VIỆT NAM khẳng định vai trò của doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Công Ty Cổ Phần LILAMA 10 là một doanh nghiệp nhà nước mới cổ phần hoá đầu năm 2007 hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nước nhà, là một doanh nghiệp mới chuyển cơ cấu hoạt động sang mô hình công ty cổ phần do đó gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC