Đề tài Thực tập tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và Nhà Nước sau gần 20 năm đổi mới từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Bộ mặt đất nước đã thay đổi, nền kinh tế liên tục tăng trưởng, đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng được cải thiện, chính tri an ninh xã hội được giữ vững. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng vững chắc. Với sự đòi hỏi khách quan trong sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế đất nước mỗi sinh viên cần trang bị cho mình một lượng kiến thức đầy đủ. Trực tiếp được tiếp cận với thực tế, qua đó đảm bảo khả năng vận dụng và kết hợp giữa lý thuyết và thực tế. Do vậy thực tập trước khi ra trường là hết sức cần thiết đối với mỗi sinh viên. Đây là khoảng thời gian mỗi sinh viên tự nâng cao kiến thức và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Từ đó hoàn thiện thêm về nhận thức khoa học và thực tiễn để để công tác ngày càng đạt hiệu quả. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera trực thuộc Bộ Thương mại, là đơn vị hạch toán độc lập dưới sự chỉ đạo của Bộ, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong thời gian thực tập ở công ty được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo và các bộ phận phòng ban chức năng em đã có thêm nhiều kiến thức thực tế cũng như vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC