Đề tài Thực tập tại công ty dụng cụ đo lường cơ khí

Công ty Dụng cụ và Đo lường cơ khí được thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1968, khi đó Công ty mang tên là Nhà náy Dụng cụ cắt gọt thuộc Bộ cơ khí luyện kim. Ngày 17/8/1970 Nhà máy Dụng cụ cắt gọt được đổi tên thành Nhà máy Dụng cụ số 1. Ngày 22/5/1995 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng Quyết định thành lập tại Nhà máy Dụng cụ số 1 theo quyết định số 292 QĐ/TCNSĐT. Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng số 702/TCCBĐT ngày 12/7/1995 Nhà máy Dụng cụ số 1 được đổi tên thành Công ty Dụng cụ cắtvà Đo lường cơ khí thuộc Tổng Công ty máy thiết bị Công nghiệp. Bộ Công nghiệp. Tên viết tắt của Công ty là DUFUDOCO tên giao dịch tiếng Anh là Cnting a. Sảm phẩm chính hiện tại của Công ty là các loại dụng cụ cắt gọt kim loại bao gồm: bàn rèn, tarô, mũi khoan, dao phay, dạo tiện, lưỡi cưa, calíp với sản phẩm sản lượng22 tấn/năm. Ngoài ra công ty còn sản xuất một số sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của thị trường như: tấm sàn chống trượt, neo cầu, dao cắt tấm hợp, thanh trượt với sản lượng 200 tấn/ năm. Trải qua quá trình hoạt động gần 30 năm với nhiều biến động đặc biệt trong thời buổi kinh tế thị trường, hàng loạt các Công ty cơ khí bị đình trệ thì hoạt động sản xuất của Công ty vẫn duy trì ổn định, sản phẩm Công ty vẫn có tín nhiệm đối với thị trường trong và ngoài nước. Năm 1996 sản phẩm của Công ty tiêu thụ trong nước là 79% và xuất khẩu sang Nhật bản là 23%. 2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh Cuối những năm 80 do mới chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm và giảm sút do trình độ công nghệ còn thấp, thiết bị sử dụng đã quá lâu, sản phẩm làm ra chất lượng chưa cao so với hàng nhập ngoại và giá thành còn chưa hợp lý. Trước tình hình đó Công ty đã nghiên cứu thay thế một số thiết bị cũ bằng thiết bị mới nghiên cưú cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, vì vậy hoạt động sản xuất của Công ty ngày càng tăng.Bảng 1 dưới đây trình bày tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 1992 đến nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC