Đề tài Thực tập tại Công ty lắp máy xây dung Hà Nội (viết tắt là HECC)

Với đường lối đổi mới đúng đắn của đảng và nhà nước nền kinh tế việt nam đã không rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực châu á. Hiện nay chúng ta đang tham gia vào quá trình hợp tác kinh tế nhằm đẩy mạnh sự phát triển của đất nước theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, trong quá trình này thì không thể bỏ qua vai trò của ngành lắp máy và xây dựng bởi vì nó là ngành xây dựng cơ sở hạ tầng cho quá trình đổi mới đất nước. Công Ty Lắp Máy và Xây Dựng Hà Nội là thành viên của tổng công ty lắp máy việt nam nó đã và đang xây dựng rất nhiều công trình phục vụ cho sự đổi mới của đất nước.Em đã rất may mắn được thực tập và nghiên cứu tại công ty và đã có được một báo tổng quát về quá trình hoạt động tại công ty, nội dung của báo cáo này bao gồm: I.Sơ lược về công ty II.Mô hình tổ chức quản lý của công ty III.Hoạt động của công ty IV. Kết quả kinh doanh của công ty V.Đề tài cần nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC