Đề tài Thực tập tại công ty sơn Kova

Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, nhiều lĩnh vực trong xã hội đã có sự chuyển biến đáp ứng yêu cầu của sự phát triển nay. Xây dựng là ngành góp phần vào công cuộc chuyển mình của đất nước, được thể hiện rõ qua những công trình, cơ sở hạ tầng cho xã hội là bộ mặt của đất nước. ngoài ra nó là nền tảng cho các ngành sản xuất vật chất cũng như phi vật chất phù hợp với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá của nước ta hiện nay. Các công trình xây dựng không thể hoàn hảo nếu thiếu công đoạn sơn vì vậy sản xuất sơn phù hợp với từng công trình và mục đích sử dụng là hết sức cấp thiết, ngoài tính năng bảo vệ bề mặt của công trình nó còn tính năng thẩm mỹ đòi hỏi ngành sản xuất sơn thực sự phải có sự đáp ứng kịp thời và hiệu quả.xuất phát từ nhu cầu phát triển của xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn KOVA ra đời . Đối với nước ta, khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều cùng với môi trường không khí ngày càng bị ô nhiễm tại các thành phố, các trung tâm công nghiệp là tác nhân chính gây xâm thực, phá huỷ các công trình xây dựng. Cùng với nhu cầu về chất lượng ngày càng cao của các công trình xây dựng, sơn trang trí và chống thấm cho các công trình trở thành một đòi hỏi khách quan và yêu cầu bức thiết. Mong muốn tìm hiểu về lịch sử, phương thức sản xuất, sản phẩm, thị trường…được sự chấp nhận của Tổng Giám đốc Công ty Sơn KOVA em đã có cơ hội thực tập tại Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC