Đề tài Thực tập tại công ty Xây Dựng số 4 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội

Công ty Xây Dựng số 4 được thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1959 , cơ sở tiền thân ban đầu là công trường xây dựng nhà máy phân đạm Hà bắc và Công ty kiến trúc khu Bắc Hà nội - Năm 1963 Công trường nhà máy phân đạm đổi tên thành Công ty kiến trúc Hà bắc. - Năm 1975 sát nhập với Công ty kiến trúc khu bắc Hà nội lấy tên là Công ty xây dựng số 4 . - Năm 1979 trực thuộc Tổng Công ty XD số 3 - Năm 1992 sát nhập với Xí nghiệp XD số 3 trực thuộc Bộ xây dựng. - Năm 1995 Bộ có quyết định nhập Công ty xây dựng số 4 vào Tổng Công ty XD Hà nội, từ đó đến nay Công ty xây dựng số 4 là một doanh nghiệp Nhà nước hạng I trực thuộc Tổng Công ty XD Hà nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC