Đề tài Thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng công trình 1

Công ty cổ phần xây dựng công trình 1 (tên giao dịch là CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY viết tắt là CIENCO1) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001083 ngày 29 tháng 05 năm 2002. Trụ sở chính đặt tại số 166 phố Bồ Đề phường Bồ Đề quận Long Biên thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần xây dựng công trình 1 có vốn điều lệ khi thành lập ngày 29 tháng 05 năm 2002 là :10.000.000.000 VNĐ. - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng - Số cổ phần đã đăng ký mua: 100.000 cổ phần Công ty cổ phần xây dựng công trình 1 đã tham gia xây dựng nhiều hệ thống giao thông quan trọng trên khắp mọi miền đất nước và ngoài nước. Công ty cổ phần xây dựng công trình 1 đã tham gia đấu thầu quốc tế và hoàn thành nhiều dự án lớn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước , trở thành một nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp. Như dự án Cầu Mường La – Sơn La, Cầu Na Hang – Tuyên Quang, Cầu Tây Phú Lương - Hải Dương, Cầu Cúc Phương – Thanh Hóa, Cầu Nấm Ou – Lào Công ty được thành lập để huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát riển sản xuất kinh doanh về xây dựng các công trình và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và phát triển Công ty. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: - Xây dựng công trình kỹ thuật, kết cấu công trình, công trình dân dụng - Dọn dẹp tạo mặt bằng xây dựng - Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng , vữa - Buôn bán vật tư , máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế - Kinh doanh bất động sản - Xây dựng công trình giao thông công nghiệp thuỷ lợi - Đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức BOT, BT - xây dựng công trình đường dây và trạm điện đến 35KV

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC