Đề tài Thực tâp Tổng quan về công ty thương mại - Xây Dựng Bạch Đằng

Trong quá trình học tập ở nhà trường, ngoài việc học lý thuyết ở trên giảng đường thôi thì chưa đủ. Vì vậy, cuối mỗi khoá học nhà trường có tổ chức cho sinh viên một kỳ thực tập để quá trình học tập ở nhà trường thu được hiệu quả cao nhất. Bởi học phải luôn đi đôi với hành và việc học suy cho cùng cũng chỉ là phục vụ cho cuộc sống của mỗi con người. Nắm bắt được thực tế đó, và được sự quan tâm của tập thể cán bộ giáo viên khoa QTKD nói riêng và Ban lãnh đạo trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân nói chung. Chúng em, các sinh viên khoa QTKD đã được nhà trường cho đi thực tập đợt một với thời gian là 6 tuần để có kiến thức thực tế sơ bộ về các lĩnh vực mà chúng em chỉ mới được học qua lý thuyết sách vở như tình hình hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp, sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp, quy định tổ chức của công ty, quá trình xúc tiến, phân phối sản phẩm, tiếp thị tới người tiêu dùng, quá trình xây dựng kênh phân phối, và thâm nhập thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC