Đề tài Thực tập tổng quan về công ty TNHH thương mại Tín Nghĩa

Doanh nghiệp cung cấp hàng hóa phục vụ cho người tiêu dùng, bán buôn bán lẻ trong và ngoài nước đúng lĩnh vực đã đăng ký với nhà nước. Công ty tập trung phân phối các các mặt hàng sau: Các sản phẩm của hãng sữa cô gái Hà Lan Phân phối các sản phẩm đồ uống của: sản phẩm của hàng cocacola, sản phẩm của công ty bia rượu Hà Nội . Nhiệm vụ : - Công ty nỗ lực phấn đấu để kinh doanh một cách có hiệu quả nhất và đạt lợi nhuận cao nhất có thể có. Đẩy mạnh công tác kinh doanh hạch toán kinh doanh phải có lãi, bảo toàn được vốn, đạt được doanh thu không để mất vốn và công nợ trong kinh doanh. - Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, của Công ty về quản lý tài sản, tiền vốn, kinh doanh ,nguồn lực thể hiện hạch toán kinh tế bảo đảm duy trì và phát triền vốn nộp ngân sách đúng quy định của nhà nước. - Tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình: kinh doanh có lãi và hiệu quả, đảm bảo thu nhập và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, nộp thuế và thực hịên đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho ngưòi lao động bên cạnh đó luôn luôn phải giừ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện đầy đủ chính sách xã hội với người lao động. Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động bằng việc thực hiện đúng quy định của bộ luật lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC