Đề tài Thực tiễn hoạt động marketing tại công ty cổ phần vật tư bảo vệ Hà Nội

Việt Nam là một quốc gia với nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo. Vì vậy lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có một thị trường vô cùng rộng lớn, trong đó việc cung cấp các sản phẩm bảo vệ thực vật chiếm một phần không nhỏ. Công ty cổ phần vật tư bảo vệ Hà Nội là một đơn vị kinh doanh chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm bảo vệ thực vật. Mặc dù mới thành lập nhưng công ty đã đạt được những thành công bước đầu. Sản phẩm của công ty đã có được một vị trí nhất định trên thị trường, tạo đà phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC