Đề tài Thực tiễn vận dụng phương thức tín dụng chứng từ L/C tại hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

Nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao đã thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia cũng nhờ đó mà phát triển mạnh mẽ. Một điều phải thừa nhận rằng các tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những dịch vụ thanh toán đa dạng, góp phần phát triển hoạt động giao dịch giữa các công ty Việt Nam và nước ngoài. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thanh toán trong hợp đồng ngoại thương, các bên ký kết hợp đồng luôn chọn lựa phương thức thanh toán thích hợp nhằm bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ ra đời đã giải quyết được những mâu thuẫn về lợi ích của các bên tham gia thương mại quốc tế. Có thể nói trong phương thức thanh toán tín dụng chung chứng từ, các ngân hàng đóng vai trò cực kì quan trọng. Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á cũng như các ngân hàng khác hiện đang từng bước phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Qua 15 năm hoạt động, cơ sở vật chất và mạng lưới hoạt động của Ngân hàng ngày càng mở rộng, đời sống cán bộ nhân viên ngày càng được cải thiện, uy tín của Ngân hàng ngày càng được nâng cao. Từ những kiến thức đã được học ở nhà trường về phương thức thanh toán bằng tín dung chứng từ cùng với mong muốn áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, qua thời gian kiến tập tại ngận hàng, em đã quyết định nghiên cứu đề tài: “ Thực tiễn vận dụng phương thức tín dụng chứng từ L/C tại hội sở Ngân hàng TMCP Nam Á”. Đề tài gồm những nội dung cơ bản sau: I. Giới thiệu về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á. II. Thực trạng hoạt động thanh toán bằng L/C của ngân hàng TMCP Nam Á. III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC