Đề tài Thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của VietinBank Tiên Sơn và đề xuất

Từnay đến hết năm 2010, VN sẽcó thêm khoảng 5 ngân hàng nội có cổ đông chiến lược nước ngoài. Theo thời gian, các ngân hàng nước ngoài sẽdần dần đứng vững và chiếm thịphần lớn tại VN. Lợi thếnày của ngân hàng nước ngoài sẽ đẩy các ngân hàng thương mại VN vào tình thếphải bịmất thịphần và chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng nội phải chấp nhận thực tếnhiều ngân hàng ngoại sẽhiện diện tại VN và cung cấp cho người dân nhiều sản phẩm, dịch vụtương tựsản phẩm họcung cấp cho khách hàng toàn thếgiới. Nhìn một cách thẳng thắn, ngân hàng VN đang ởthếyếu so với ngân hàng nước ngoài. Chất lượng dịch vụdo các ngân hàng cung cấp chưa cao, các sản phẩm dịch vụcòn nghèo nàn và đơn điệu, chủyếu tập trung vào các dịch vụngân hàng truyền thống mà chưa thực sựcăn cứvào nhu cầu của khách hàng. Là một thành viên của VIETINBANK CHI NHÁNH TIÊN SƠN, sau khi tham dựkhóa học MBA, được nghiên cứu môn học quản trịchiến lược, tôi muốn vận dụng những kiến thức đã được đềcập ởmôn học vào thực tiễn ở đơn vịmình để đánh giá, phân tích chiến lược hiện tại và có một sốgợi ý, đềxuất cho chiến lược của trong giai đoạn tiếp theo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC