Đề tài Thực trạng hoạt động thu bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội quận Hà Đông-TP Hà Nội

Chính sách BHXH là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Là một trong những chính sách cơ bản thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước với mục tiêu vì con người, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội. Mục đích của Chính sách BHXH là bảo đảm sự thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp rủi ro ốm đau, bệnh tật hay tuổi già, góp phần đảm bảo an toàn đời sống của người lao động và gia đình họ đồng thời giữ ổn định xã hội. Sau hơn 60 năm thực hiện với những bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn, chính sách BHXH đã góp phần to lớn đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Từ khi BHXH Việt Nam được thành lập, đặc biệt sau khi Luật BHXH được ban hành, tình hình thực hiện các chế độ, chính sách và quy định của pháp luật về BHXH đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng. Các chế độ bảo hiểm đã được mở rộng và linh hoạt hơn với nhiều loại hình đa dạng từ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT… Phạm vi đối tượng cũng đã gia tăng đáng kể; cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm cũng có những đổi mới từng bước được hoàn thiện hơn. Trong thời gian qua, là một sinh viên đang trong quá trình thực tập tại cơ quan BHXH quận Hà Đông, em nhận thấy BHXH quận Hà Đông đã đạt được những kết quả rất khả quan trong công tác thu BHXH như: số đơn vị và số lao động tham BHXH trên địa bàn ngày càng tăng, số thu và tình hình thực hiện công tác thu luôn đạt kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, khó khăn cần được giải quyết như: việc không tham gia BHXH đúng theo quy định, tình hình nợ đọng BHXH diễn ra ở nhiều đơn vị… Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thu BHXH đối với BHXH quận Hà Đông. Em đã lựa chọn đề tài: “ Thực trạng hoạt động thu BHXH ở BHXH quận Hà Đông-TP Hà nội” để nghiên cứu. Bài viết đi từ nghiên cứu lý luận đến thực trạng công tác thu BHXH ở BHXH quận Hà Đông và qua đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác thu BHXH ở đơn vị này. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của ThS. Nguyễn Thị Chính, Ban giám đốc và các cán bộ trong cơ quan BHXH quận Hà Đông đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Do khả năng lý luận và kiến thức thực tế còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để em có thể hoàn thiện bài viết và nâng cao kiến thức của mình hơn. Kết cấu của chuyên đề, ngoài lời nói đầu và kết luận, được chia làm ba chương: Chương I Tổng quan về BHXH và công tác thu BHXH Chương II Thực trạng hoạt động thu BHXH ở BHXH quận Hà Đông Chương III Giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu BHXH tại BHXH quận Hà Đông

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC