Đề tài Thực trạng kế toán cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại chi nhánh NHNO & PTNT thị xã Hương Thủy

Sau gần 4 năm theo học chuyên ngành kế toán- kiểm toán tại trường Đại học kinh tế Huế, em đã được các thầy cô truyền đạt các lý thuyết kế toán cơ bản cùng với thời gian thực tập tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp thị xã Hương Thủy được hướng dẫn nghiên cứu công tác tổ chức kế toán cho vay tại chi nhánh. Chính nhờ điều này em đã có thể hoàn thiện khóa luận: “Thực trạng kế toán cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại chi nhánh NHNo & PTNT thị xã Hương Thủy”. Khóa luận đã tổng quát những vấn đề cơ bản như sau: - Tổng quan về kế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. - Phân tích tình hình huy động vốn, sử dụng vốn, các mặt hoạt động khác cũng như định hướng phát triển của chi nhánh - Tìm hiểu quy trình cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại chi nhánh - Thực trạng công tác kế toán cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại chi nhánh - Đánh giá công tác thực hiện và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho vay khách hàng cá nhân trong nước tại chi nhánh. Có thể nói khóa luận không chỉ dừng lại ở các bút toán đơn giản như trên sách vở mà nó đã bám sát thực tế quy trình cho vay tại chi nhánh, thực hiện theo đúng nguyên tắc, chuẩn mực do NHNo Việt Nam quy định. Từ đó đưa ra các giải pháp có thể để hoàn thiện công tác tổ chức kế toán cho vay tại NHNo & PTNT thị xã Hương Thủy nói riêng và các NHTM khác nói chung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC