Đề tài Thực trạng pháp luật về phá sản và việc hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh tại Việt Nam

Để thực hiện chuyên đề này, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan, Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án địa phương tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2004. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Toà án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị có sự tham gia của Bộ, ngành, Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương để trao đổi về tình hình thực hiện Luật Phá sản năm 2004. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Dự án GTZ của Cộng hoà Liên bang Đức) và ông Lê Duy Bình để tiến hành xây dựng chuyên đề: Thực trạng pháp luật về phá sản và việc hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh tại Việt Nam. Nội dung chính của Báo cáo bao gồm các Phần như sau: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về pháp luật phá sản Phần thứ hai: Tình hình ban hành văn bản hướng dẫn và kết quả thực hiện thực hiện Luật Phá sản năm 2004. Phần thứ ba: Thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2004 - Những khó khăn, vướng mắc Phần thứ tư: Kiến nghị hoàn thiện Luật Phá sản và cơ chế thực thi Luật Phá sản Phần thứ năm: Tổ chức thực hiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC