Đề tài Thực trạng sử dụng vốn và công tác quản lý sử dụng vốn tại công ty 20

Nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Do đó, các nhà lãnh đạo của các Công ty, Xí nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải có những hoạch định gì vì sự phát triển của chính họ? Trong nền kinh tế thị trường thì quy luật cạnh tranh diễn ra gay gắt, bắt buộc các doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh trên thị trường phải quan tâm đến hiệu qủa của chi phí bỏ ra. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì sản phẩm của Doanh nghiệp phải có sức cạnh tranh trên thị trường, chiếm được thị phần ngày càng tăng. Điều đó trở thành hiện thực khi mỗi doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra. Doanh nghiệp phải sản xuất được sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, giá thành hạ. Để làm được điều đó không phải đơn giản, các doanh nghiệp phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau. Công tác quản lý vốn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ cả nước thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá, thời kỳ mà cơ khí máy móc kỹ thuật công nghệ là cần thiết, chủ đạo. Công ty 20 thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ quốc phòng là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại quân trang, quân nhu phục vụ quân đội và các sản phẩm may mặc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong cơ chế thị trường hiện nay đòi hỏi Công ty phải sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ cung cấp quân trang, quân nhu cho quân đội. Chính vì thế việc quản lý và nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn trở thành một vấn đề cấp bách vừa mang tính chiến lược không chỉ đối với Công ty 20 mà còn đối với mọi doanh nghiệp sản xuất trong nước. Vì thế trong thời gian thực tập tại Công ty 20, em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài: “s”. Mục tiêu của đề tài là thông qua việc tổng kết thực tiễn, nhận rõ và đánh giá thực trạng công tác quản trị vốn trong các năm qua của Công ty. Từ đó nghiên cứu, đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn ở Công ty 20 trong thời gian tới. Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo gồm các phần sau: Phần I: Giới thiệu khái quát về công ty 20 Phần II: Thùc tr¹ng sử dụng vốn và công tác quản lý sử dụng vốn tại C«ng ty 20 PhÇn III: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ¬trong c«ng ty 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC