Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn hiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An

Việt Nam là một đất nước đang phát triển, hiện nay đã gia nhập tổ chức AFTA – khu vực mậu dịch tự do các nền kinh tế, trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới -WTO. Một mặt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để phát huy khả năng, tiềm lực, vươn lên khẳng định uy tín và vị thế của mình, mặt khác lại đặt các doanh nghiệp trước những thách thức lớn đó là sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Do đó, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chính sách, biện pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp, các doanh nghiệp thương mại với vai trò là cầu nối giữa lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng nên thường tập trung quan tâm đến vấn đề tiêu thụ. Thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm sẽ rút ngắn chu kì sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay của vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, lượng sản phẩm tiêu thụ thể hiện sức mạnh của doanh nghiệp trên thị trường, là cơ sở để đánh giá trình độ tổ chức quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh phải được quan tâm hàng đầu. Việc hạch toán tiêu thụ một cách chính xác, nhanh chóng sẽ giúp cho nhà quản trị có được những thông tin kịp thời về kết quả đầu ra của doanh nghiệp cũng như phát hiện được điểm mạnh, điểm yếu. Từ đó có cơ sở để phân tích, đánh giá, có cái nhìn chính xác về thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra các biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC