Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm

Trong quá trình gần nửa thế kỉ từ ngày thành lập 1/4/1960 , Ngành thủy sản đã trải qua nhiều chặng đuờng với những chủ trơng thích hợp với từng thời kì phát triển của đất nớc. Sau những năm “nhanh tay lới, chắc tay súng” cùng toàn dân tộc vừa xây dựng miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa, vừa đấu tranh chống Mỹ cứu nớc, giành độc lập thống nhất tổ quốc; rồi vợt qua thời kì suy thoái nghiêm trọng, tởng nh đến bờ vực phá sản của những năm cuối 1970 của thế kỷ truớc, ngành đã có những bớc chuyển mình mạnh mẽ, là một trong những ngành kinh tế tiên phong thử nghiệm cơ chế thị trờng, góp phần khẳng định cho đờng lối đổi mới nền kinh tế đất nớc do Đảng khởi xớng và lãnh đạo thực hiện thành công. Qua 20 năm thực hiện đờng lối ấy, cùng với nền kinh tế nớc nhà, ngành thủy sản đã không ngừng tự đổi mới, đối mặt với nền kinh tế thị trờng và đã dần tự khẳng định mình nh một ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là một trong những ngành xuất khẩu hàng đầu, đóng góp lợng lớn ngoại tệ cần thiết cho sự nghiệp phát triển kinh tế nớc nhà

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC