Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Việt Nam đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch 2006-2010 có nhiều thuận lợi cơ bản, trước hết là sự ổn định về chính trị và kinh tế vĩ mô. Hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước được nâng cao. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO và thực hiện các cam kết trong các hiệp định đa phương và song phương đã tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong những năm gần đây khoảng 8%/năm. Năm 2007 là 8,5%, do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, khó khăn làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2008 và một vài năm tới, dự kiến năm 2008 là 7%/năm. Kết cấu hạ tầng đã và đang được sự quan tâm của Chính phủ, đã có những thay đổi trong mọi lĩnh vực, ngành, đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Các trục giao thông đường bộ xuyên quốc gia và các trục chính của các vùng kinh tế đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo; các cầu lớn đã và đang xây dựng đảm bảo lưu thông trực thông; các tuyến đường địa phương được chú trọng đầu tư từ nhiều nguồn vốn, thông xe tới hầu hết các huyện; đường tới các trung tâm xã đã đạt tới 95%, trong đó khoảng 60% đi lại được trong mọi thời tiết. Toàn quốc có khoảng 310.000 km đường bộ, trong đó Quốc lộ khoảng 21.000 km. Vân tải hành khách công cộng tại các đô thị lớn đáp ứng 20% nhu cầu đi lại, chủ yếu bằng xe buýt. Chất lượng các loại phương tiện vận tải được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong ngành hàng không dân dụng và vận tải đường bộ. Trong những năm qua, Việt Nam chủ yếu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước bao gồm : Đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước, đầu tư ODA, đầu tư qua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình có bảo lãnh của Chính phủ. Ngành giao thông vận tải trong 10 năm (1995-2005) đã được Nhà nước đầu tư khoảng 84.500 tỷ đồng, trong đó trực tiếp từ Ngân sách nhà nước 49.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn dành cho công tác duy tu, bảo dưỡng chỉ đạt 30% khiến nhiều công trình xuống cấp nhanh. Đây chính là điểm yếu ảnh hưởng đến tốc độ và trình độ phát triển của kết cấu hạ tầng Việt Nam trong những năm qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC