Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Kể từ khi Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực thi hành và cho đến nay là Hiến pháp 2013, Quốc hội nước ta đã trải qua 40 kỳ họp tại các khóa IX, X, XI và XII trong đó gần đây nhất là kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII. Trong suốt 18 năm qua, kỳ họp Quốc hội đã dần từng bước được nâng cao về chất lượng, thực chất trở thành một hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Quốc hội. Nhưng không vì vậy mà trong giai đoạn hiện nay, trước những tình hình mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Quốc hội và càng đặc biệt hơn là hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp không có những bước tiến mới nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp từ các đại biểu Quốc hội nói riêng và cả Quốc hội nói chung. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC