Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đối ứng với tính không ổn định về lao động của khách sạn Hồng Ngọc

Trong xu hướng hội nhập và hoá toàn cầu hoá hiện nay, ngành dịch vụ đang chiếm ưu thế, giữ vị trí chủ đạo trong mọi ngành kinh tế nói chung và giữ vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, kinh doanh du lịch khách sạn lại chiếm tỷ trọng rất lớn trong ngành kinh doanh dịch vụ. Khi đời sống của con người ngày càng được cải thiện thì nhu cầu đi du lịch của họ càng cao, đặt ra yêu cầu về phát triển du lịch tại khắp các quốc gia trên thế giới. Nhưng có thể nói, ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới muốn phát triển được du lịch thì nhất thiết phải phát triển hệ thống các cơ sở kinh doanh khách sạn trước. Vì như vậy mới có thể cung cấp được các dịch vụ để thoả mãn nhu cầu ăn, ngủ, những nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được của con người. Mặt khác, trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ luôn được quan tâm hàng đầu không chỉ bởi các nhà kinh doanh khách sạn mà còn bởi chính phủ các quốc gia. Để làm được điều này, các nhà kinh doanh luôn cần có các chiến lược và chính sách hiệu quả, không chỉ tạo sự ổn định và nâng cao chất lượng lâu dài mà còn để đối ứng với nhiều khó khăn luôn gây ra rủi ro với việc quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ. Một thử thách lớn gây khó khăn cho các nhà quản trị khách sạn có thể thấy rõ được chính là khó khăn trong việc đối ứng với sự thay đổi và bất ổn của nguồn nhân lực. Hiện tượng này được coi là một lẽ vốn có của ngành kinh doanh dịch vụ nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng. Đặc biệt đối với các khách sạn vừa và nhỏ tại Việt Nam, những biến đổi về lao động đang trở thành một vấn đề rất nổi cộm, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh nói chung và đến chất lượng sản phẩm. Việc tìm ra giải pháp khắc phục thực trạng này đang ngày càng trở nên cấp thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC