Đề tài Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất Đô thị qua ví dụ ở quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

Nói đến đất đai thì không ai có thểphủnhận được vai trò to lớn của nó đối với sựsống của con người cũng nhưcủa các sinh vật trên hành tinh này. Nếu không có đất đai thì không thểnào có sựtồn tại của con người và các sinh vật khác. Nó nhưlà m ột sản phẩm của thiên nhiên đã ban tặng cho con người và bằng trí thông minh cũng nhưsựsáng tạo của mình mà con người đã biết đón nhận và khai thác nó đểphục vụcho nhu cầu phát triển của mình. Đối với mỗi quốc gia, đất đai đóng vai trò quan trọng trong sựphát triển kinh tế-xã hội. Đất đai là địa điểm, là cơsởcủa các Thành phố, làng m ạc, các công trình công nghiệp, giao thông. Đất đai tham gia vào tất cảcác ngành sản xuất vật chất của xã hội nhưlà một tưliệu sản xuất đặc biệt, là nguồn đầu vào không thểthay thế. Ở nước ta với một diện tích nhỏvà dân sốlại rất đông nên nhu cầu sửdụng đất là rất cao, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà quá trình Đô thịhoá đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi Nhà nước phải quản lý làm sao cho việc sửdụng đất đai phù hợp và mang lại hiệu quảcao nhất. Đất Đô thịcũng là một phần của tổng diện tích một quốc gia, của một vùng. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà quá trình đô thịhoá đang diễn ra rất mạnh mẽ ở tất cảcác vùng trên cảnước thì nhu cầu sửdụng đất Đô thịngày một tăng lên, mà diện tích đất Đô thịlại có hạn cho nên việc sửdụng làm sao cho tiết kiệm và hiệu quảlà một bài toán khó đặt ra cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chiến lược của Nhà nước, đòi hỏi Nhà nước phải tập trung thống nhất quản lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC