Đề tài Thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành

Ngày nay khi đất nước đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, và đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội nhưng không ít những thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Với nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao và khắt khe hơn đòi hỏi các doanh nghiệp phải hết sức thận trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như phải có chiến lược tìm kiếm thị trường cho mình. Và điều quan trọng nhất đối với các nhà kinh doanh là phải biết nắm bắt cơ hội và biết sử dụng tốt cơ hội đó. Hoạt động sản xuất kinh doanh tạo điều kiện nâng cao thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động trong doanh nghiệp nói chung cũng như Công ty TNHH Hợp Thành nói riêng. Trong Công ty TNHH Hợp Thành chi phí nguyên vật liệu(NVL) thường chiếm tỷ lệ lớn trong tổng giá thành sản phẩm là cơ sở vật chất cấu thành lên thực thể sản phẩm. Do đó ,giảm chi phí vật liệu là biện pháp quan trọng nhằm giảm giá thành. vì vậy mà công tác hạch toấn NVLđúng sẽ giúp cho doanh nghiệp cung cấp vật liệu một cách kịp thời đầy đủ cho quá trình sản xuất,đồng thời kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các định mức dự trữ tiêu hao vật liệu ,đảm bảo sử dụng nvl một cách tiết kiệm có hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm,đem lại lợi nhuận cao cho doanh ngiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC